Verbrede A9 bij Ouderkerk aan de Amstel in 2026

Vanaf de Amstel richting knooppunt Holendrecht wordt de A9 aan de zuidzijde uitgebreid.

Ter hoogte van de kinderboerderij komen extra geluidschermen, van zeven meter hoog. Aan de noordzijde van de A9 komen schermen van 5 tot 8 meter hoog. Aan de zuidzijde van de A9 komen geluidschermen van 1 tot 3 meter, vanwege de lagere concentratie aan bebouwing. Met de nieuwe geluidschermen en het toepassen van (super)stil asfalt wordt nagenoeg voor alle woningen een toename van het geluid tussen 2010 en 2030 voorkomen, blijkt uit akoestisch onderzoek.

Noordzijde

Ter hoogte van Ouder-Amstel gaat de A9 van drie naar vier rijstroken. Aan de noordzijde van de A9 komt er ter hoogte van de Ronde Hoep een rijstrook bij vanaf de wisselbaan. (zie rode pijl op onderstaande afbeelding). Deze vijfde rijstrook gaat over in afrit 4 richting de Burgemeester Boersweg. 

Zuidzijde

Aan de zuidzijde telt de A9 ter hoogte van de Burgemeester Boersweg ook 4 rijstroken. Er komen hier 2 rijstroken vanaf de oprit bij. De meest linker rijstrook van de 6 gaat over in de wisselbaan waarna er 5 over blijven. De meest rechter rijstrook was bestemd voor verkeer naar de verzorgingsplaats en kwam er daarna ook weer bij. In de aangepaste situatie, zonder verzorgingsplaats, loopt de vijfde rijstrook door.

Onderstaande figuur geeft de toekomstige situatie schematisch weer.

De vijf rijstroken liepen in de oude en lopen in de aangepast situatie door tot knooppunt Holendrecht Zuid, waar er, net als nu, twee naar het noorden gaan richting knooppunt Amstel en Diemen en drie (één meer dan huidige situatie) richting Utrecht. 

Meer beelden van de toekomstige situatie zijn te vinden op onze projectatlas.