Verbrede A9 bij Ouderkerk aan de Amstel in 2026

Vanaf de Amstel richting knooppunt Holendrecht wordt de A9 aan de zuidzijde uitgebreid.

Ter hoogte van de kinderboerderij komen extra geluidschermen, van zeven meter hoog. Aan de noordzijde van de A9 komen schermen van 5 tot 8 meter hoog. Aan de zuidzijde van de A9 komen geluidschermen van 1 tot 3 meter, vanwege de lagere concentratie aan bebouwing. Met de nieuwe geluidschermen en het toepassen van (super)stil asfalt wordt nagenoeg voor alle woningen een toename van het geluid tussen 2010 en 2030 voorkomen, blijkt uit akoestisch onderzoek.