16 tot 19 juni: Beneluxbaan en Ouverture dicht

Van vrijdag 16 juni 21.00 uur tot maandag 19 juni 5.30 uur zijn de Beneluxbaan en de Ouverture afgesloten voor al het verkeer. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Burgemeester Boersweg en de Keizer Karelweg. Fietsers en voetgangers kunnen via de Keerpuntweg, die wel beschikbaar is. Ook is tramlijn 25 dit weekend buiten dienst.

Om de A9 te verbreden, moet ook het viaduct over de Beneluxbaan vernieuwd worden. De eerste stap is het uithijsen van de liggers (balken van het brugdek) aan de zuidzijde van het viaduct. Dat gebeurt in het weekend van 16 tot 19 juni. Om de veiligheid voor het verkeer en de medewerkers van VeenIX te waarborgen, zijn de wegen onder het viaduct afgesloten.

Omleidingen

Omleidingen tijdens afsluiting, hierboven beschreven

Zaterdag 17 en zondag 18 juni: tramlijn 25 buiten dienst

Op zaterdag 17 en zondag 18 juni is tramlijn 25 buiten dienst. Reizigers kunnen gebruikmaken van bussen of vervangende tram(lijnen). Actuele reisinformatie kunt u vinden op www.gvb.nl

Waarom werken we in de nacht of het weekend?

Tijdens het maken van de planning, wordt altijd een afweging gemaakt tussen veiligheid, omgevings- en verkeershinder. Om werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, moeten we de weg, en in dit geval ook de trambaan, afsluiten. Om het verkeer overdag zoveel mogelijk te laten doorstromen, mag dit alleen in de nacht of het weekend. Helaas kunnen we niet altijd voorkomen dat de omgeving hinder ondervindt.