Terugblik webinar A9 Badhoevedorp – Holendrecht voor Ouder-Amstel

Rijkswaterstaat en VeenIX hebben het afgelopen jaar de verbreding van de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht voorbereid. Wat staat er de komende maanden en jaren op de planning voor dit project ter hoogte van Ouder-Amstel? In het webinar praatten Lammert Postma (Rijkswaterstaat), Dawn Tulling (Veenix) en Maurice van der Werff (Gemeente Ouder-Amstel) omwonenden en belangstellenden bij.

Uitbreiding bij Ouderkerk aan de Amstel

Vanaf de Amstel richting knooppunt Holendrecht wordt de A9 aan de zuidkant uitgebreid. De viaducten over de Amstel, Bullewijk en het tussenliggende viaduct over de Polderweg worden in zuidelijke richting vervangen en verbreed. Ook de viaducten over de toegangswegen naar de Holendrechterpolder worden vernieuwd en verbreed. Bij knooppunt Holendrecht sluit de verbrede A9 aan op de A2 en de A9 richting Diemen. Voor de wisselbaan komt hier een nieuwe onderdoorgang.

Polder De Ronde Hoep

Belangrijk onderwerp in de gemeente Ouder-Amstel is de nieuwe situatie bij de polder De Ronde Hoep, nadat de minister vorig jaar aangaf af te zien van de verzorgingsplaats met tankstation. In het webinar gingen we dieper in op de nieuwe situatie bij de Ronde Hoep, inclusief het herplantplan.

Verleggen (Verlengde) Polderweg en verstevigen grond

Om ruimte te maken voor de verbrede A9, verleggen we de Polderweg en Verlengde Polderweg. We hebben al sloten verlegd, zand gestort en sluiten in de maanden juni en september de weg aan op de Ronde Hoep West, de huidige Polderweg en de Ronde Hoep Oost.

Daarnaast zijn we begonnen met het verstevigen van de grond, eveneens aan de zuidzijde van de A9. Momenteel doen we dat ter hoogte van de Polderweg en ter hoogte van de Ouderkerkerplas, ter hoogte van de Verlengde Polderweg en ter hoogte van Bullewijk. We verleggen sloten en starten met het storten van zand. Aan het einde van het jaar plaatsen we ter hoogte van de Bullewijk een damwandenrij. In het gebied ter hoogte van knooppunt Holendrecht verwachten we begin volgend jaar te starten.

Planning Ouderkerk aan de Amstel

Vorig jaar is gestart met het verwijderen van bomen en het inrichten van het werkterrein. In 2021 zijn we druk bezig met zand rijden voor zowel de Polderweg als de verbreding van de A9. Uiteindelijk kunnen we in 2024 de zuidzijde van de verbrede A9 (inclusief bruggen en viaducten) in gebruik nemen, waarna we de noordzijde aanpakken, die in 2026 uiteindelijk geopend wordt, waarbij we het eindresultaat hebben.

Superstil asfalt

Om geluidsoverlast in de omgeving van de A9 te beperken, maakt Rijkswaterstaat bij het aanleggen van de weg op grote delen in Ouderkerk aan de Amstel gebruik van superstil asfalt. Daarnaast worden er over een lengte van zo’n 14 kilometer nieuwe geluidsschermen geplaatst aan weerszijden van de weg.

Weekendwerkzaamheden

Het plaatsen van damwanden (die de huidige bruggen en viaducten beschermen tijdens het verbreden ervan) gebeurt in het weekend van 19 en 20 juni, ter hoogte van de Ouderkerkerplas. Bij de Amstelzijweg op 19 juni en bij de Amstelweg op 20 juni. Dit kan leiden tot geluid- en trillinghinder. Dit weekend is de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht in beide richtingen afgesloten (van vrijdagavond 20.00 uur tot maandag ochtend 05.00 uur).

Alle vragen worden beantwoord

U kon tijdens de presentatie vragen stellen over het project. Een groot deel van de vragen werd tijdens de uitzending behandeld. De nog openstaande vragen waarvoor geen tijd was, beantwoorden wij per e-mail. Vanwege het grote aantal binnengekomen vragen, kan het even duren voor u een reactie krijgt. Daarnaast verschijnt een document met ‘Veel gestelde vragen’ en de antwoorden daarop op deze website.