Verwijderen bomen langs Amstelweg in Ouder-Amstel

Op dinsdag 2 februari verwijderen we circa 250 bomen langs de Amstelweg in de gemeente Ouder-Amstel om ruimte te maken voor de extra rijstroken van de A9 Badhoevedorp- Holendrecht. Het verwijderen van deze bomen valt binnen de kapvergunning die in 2020 door de gemeente Ouder-Amstel is verleend.

De bomen worden verwijderd omdat de verbindingsweg vanaf de A9 naar de A2 richting Utrecht, straks wordt uitgebreid van twee naar drie rijstroken.

Herplant

Alle bomen die verwijderd worden, zijn individueel getaxeerd. De waarde van al deze bomen wordt besteed aan herplant in de directe omgeving. Grotendeels door het project. Het deel dat niet door het project wordt benut, is door Rijkswaterstaat gestort in het zogenaamde Bomencompensatiefonds. Ook dat geld zal worden besteed aan aanplant in de gemeente. Het definitieve herplantplan voor het zuidelijk talud van de A9 tussen de Amstel en de Bullewijk is al klaar. In overleg met de gemeente Ouder-Amstel, andere organisaties en bewoners, wordt het herplantplan voor het tracé oostelijk van de Bullewijk nog uitgewerkt en wordt bekeken hoe de herplant van dit gebied eruit komt te zien.