Bijlmerpleinpad vijf weken afgesloten

Van maandag 9 januari tot uiterlijk maandag 13 februari is het Bijlmerpleinpad ter hoogte van de A9 afgesloten. Er is in deze periode een omleidingsroute voor fietsers en voetgangers. Tijdens de afsluiting maken we de ruimte onder de hulpbrug klaar om hier de tunnel te kunnen bouwen.

Hulpbrug tijdelijk van zijn plek

Om de tunnel ter hoogte van het Bijlmerpleinpad te kunnen bouwen, is een aantal werkzaamheden nodig. Voor deze werkzaamheden halen we de hulpbrug die hier ligt, tijdelijk van zijn plek. Het Bijlmerpleinpad gaat daarom vijf weken dicht. In onderstaande tabel leest u wanneer welke werkzaamheden plaatsvinden.

Hinder

De werkzaamheden aan het Bijlmerpleinpad geven hinder voor omwonenden. Werkzaamheden zoals frezen van asfalt en aanbrengen van damwanden geven geluidsoverlast. Daarnaast kunt u hinder ondervinden van de verlichting van de bouwplaats. We proberen de werkzaamheden van maandag tot en met vrijdag uit te voeren. Als de werkzaamheden op vrijdag niet klaar zijn, werken we op zaterdag door. We doen dit om het risico op uitloop van de werkzaamheden zo klein mogelijk te maken.

Week Werktijden  Werkzaamheden Hinder
Week van maandag 9 – zaterdag 14 januari 07.00 tot 19.00 uur en nachtwerk Verwijderen hulpbrug
Asfalt frezen aan weerszijden hulpbrug
Slopen viaduct boven Bijlmerpleinpad
Aanbrengen ankers (nachtwerk)
Geluidshinder van het frezen van het asfalt en het slopen van het viaduct. In deze week wordt er wat materieel aangevoerd door de wijken Huntum en Maldenhof.
Week van maandag 16 – zaterdag 21 januari 07.00 tot 19.00 uur en nachtwerk Aanbrengen damwanden
Afgraven zuidelijke tunnelbuizen
Aanbrengen ankers (nachtwerk)
Geluidshinder en hinder van trillingen tijdens aanbrengen damwanden.
Week van maandag 23 – zaterdag 28 januari  07.00 tot 19.00 uur en nachtwerk Trekken damwanden
Trekken ankers
Afgraven zuidelijke tunnelbuizen
Aanbrengen ankers (nachtwerk)
Geluidshinder en hinder van trillingen tijdens het trekken van damwanden.
Week van maandag 30 januari – zaterdag 4 februari  07.00 tot 19.00 uur Trekken damwanden
Afgraven zuidelijke tunnelbuiz
Geluidshinder en hinder van trillingen tijdens het trekken van damwanden.
Week van maandag 6 – zaterdag 11 februari   7.00 tot 19.00 uur Terugplaatsen hulpbrug
Asfalteren Nellesteinpad
Afgraven zuidelijke tunnelbuizen
Weinig hinder. Om te kunnen asfalteren wordt er materieel aangevoerd door de wijken Huntum en Maldenhof.
Week van maandag 13 – zaterdag 18 februari   07.00 tot 19.00 uur Trekken ankers Weinig hinder. Het Bijlmerpleinpad is deze week weer open.

Nachtwerkzaamheden

Onder het Bijlmerpleinpad moeten in een zo kort mogelijke periode veel werkzaamheden verricht worden. Om het Bijlmerpleinpad niet langer dan strikt noodzakelijk dicht te houden, draaien we ’s nachts ankers. Deze ankers houden de damwanden op hun plek. Het draaien van ankers geeft geen geluidsoverlast.

Omleidingsroute

Door de afsluiting moeten fietsers en voetgangers omrijden of -lopen. De kortst mogelijke omleidingsroute loopt via het Gaasperdammerpad, de Meerkerkdreef/Huntumdreef en het Huntumpad. Zie ook het bovenstaande omleidingskaartje.

Materieel in de woonwijken

Het wegfrezen van asfalt na het verwijderen van de hulpbrug en het asfalteren van de nieuwe aansluitingen op de hulpbrug na afloop van de werkzaamheden, kan vanwege het hoogteverschil niet vanaf het bouwterrein. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, brengt IXAS het materieel en het asfalt over het Bijlmerpleinpad naar de twee werklocaties direct naast de bouwput. Om de zuidzijde van de hulpbrug te kunnen bereiken, rijden we door Maldenhof. Om bij de noordzijde te kunnen komen, rijden we door Huntum. Omdat we dan op een fietspad rijden, rijden onze voertuigen stapvoets.

Lees ook