Damwanden en bouw waterkelder

Vanaf maandag 26 juni zijn er damwand werkzaamheden direct ten oosten van de Kromwijkdreef. We verwijderen hier eerst de damwanden waar de hulpbruggen op gesteund hebben. Daarna brengen we damwanden aan voor een nog te bouwen waterkelder.

Damwanden trekken

Half mei werden de hulpbruggen van de Kromwijkdreef waar meer dan een jaar de weg en het fiets- en voetpad over liepen uit verwijderd. De Kromwijkdreef ligt nu op het dak van de tunnel. In de week van maandag 26 juni trekken we de damwanden waar de hulpbruggen op steunden. Naar verwachting duren deze werkzaamheden een week.

Waterkelder

Naast de tunnel komen twee waterkelders: één bij de Huntumdreef en één bij de Kromwijkdreef. In deze waterkelders wordt regenwater opgevangen dat auto’s mee de tunnel in nemen. Het regenwater kan dan eventueel gebruikt worden als bluswater bij een tunnelbrand. Voor de opvang van het water zijn grote kelders nodig: ze hebben een oppervlakte van 240 vierkante meter. Om de waterkelders te kunnen bouwen, maken we eerst een bouwkuip van damwanden.

Damwanden waterkelder

Het aanbrengen van de damwanden voor de waterkelder start op maandag 10 juli en duurt ongeveer een week. Alhoewel deze damwanden korter zijn dan de damwanden die we eerder
Afbeelding: de aanbrachten voor de tunnel, kunnen deze werkzaamheden toch hinder geven.

Bouw van de waterkelder

Na het aanbrengen van de damwanden volgt de rest van de bouw van de waterkelder. Deze werkzaamheden geven weinig hinder. Naar verwachting is de waterkelder aan het eind van dit jaar klaar. Wilt u meer weten over de functie van de twee waterkelders? Lees dan dit bericht.

Meer informatie

Bouwbericht – bouw waterkelder Kromwijjkdreef