Grondwerk en verwijderen groen Nelson Mandelapark

Rijkswaterstaat start woensdag 17 augustus, in samenwerking met bouwcombinatie IXAS, met grondwerk en het verwijderen van groen in een klein gedeelte van het Nelson Mandelapark. Het zijn voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de fietsbrug die in de toekomst van het park op het tunneldak naar het Nelson Mandelapark loopt. De werkzaamheden starten nu zodat het talud onder de fietsbrug kan worden gemaakt met grond en zand uit de tunnel.

Tijdelijke gronddepot

IXAS graaft tot in september 2016 het noordelijke deel van de A9 af om ruimte te maken voor de tunnel. Het grootste deel van de grond wordt gebruikt bij de uitbreiding van knooppunt Holendrecht. Ook op andere plekken is echter grond nodig. Bijvoorbeeld onder de toekomstige fietsbrug in het Nelson Mandelapark. Omdat de grond nu beschikbaar is, starten we met het maken van het talud van de fietsbrug. Vanaf het najaar 2016 tot de start van de aanleg van het park, gebruiken we deze locatie ook als gronddepot. Dat betekent dat we hier ook wat grond opslaan voor als deze ergens in het werk nodig is.

Verwijderen van groen, baggeren en dempen watergang

Om het talud en de fietsbrug te kunnen maken, verwijderen we groen en dempen we een deel van de watergang. Voor het dempen verwijderen we het slib dat op de bodem ligt. We kappen 14 bomen en verwijderen struiken. Voor de kap van deze bomen heeft IXAS in 2015 de kapvergunning gekregen. Een ecoloog heeft vastgesteld dat in de bomen geen vogelnesten van het afgelopen broedseizoen meer zitten.

Rijkswaterstaat compenseert de verwijderde bomen door nieuwe te planten in de directe omgeving. Een deel van de nieuwe bomen komt op het dak van de tunnel. Waar het overige deel van de bomen wordt geplant en wanneer dat gebeurt, overlegt Rijkswaterstaat met de gemeente.

Grondwerkzaamheden

Na het verwijderen van groen en het dempen van de watergang starten we met de opbouw van het talud. We doen dit door over een langere periode vrijgekomen grond en zand uit het tunneltracé naar deze locatie te brengen. We doen dit alleen wanneer we de grond en het zand uit de tunnel niet naar knooppunt Holendrecht kunnen brengen, dus we zijn hier niet iedere dag aan het werk.

Hinder

De werkzaamheden worden van maandag tot en met vrijdag van 7.00 – 19.00 uur uitgevoerd. Soms werken we ook op zaterdag. Omdat het depot het wandelpad dat langs de wijk Huntum naar de Vlinderheuvel loopt kruist, is dit pad vanaf 17 augustus tot het einde van het project afgesloten. Grondwerkzaamheden geven meestal weinig geluidshinder. Wel kunt u tijdens het verwijderen van het groen de kettingzaag horen. IXAS bereikt de locatie van de werkzaamheden vanaf de bouwweg die naast de oprit S112 Gooiseweg ligt.

 

Bouwbericht – Grondwerk en verwijderen groen Nelson Mandelapark (PDF)