Openstelling Abcouderpad

In maart leggen we het Abcouderpad aan op het dak van de Gaasperdammertunnel. Hiervoor is het pad afgesloten van maandag 22 maart tot vrijdagmiddag 2 april afgesloten. Met dit bouwbericht informeren we u over deze werkzaamheden en de hinder.

Aanleg nieuwe Abcouderpad

Voor de bouw van de Gaasperdammertunnel hebben we in 2015 het Abcouderpad verlegd. In maart leggen we het Abcouderpad weer op zijn oorspronkelijke plaats en sluiten het aan op de bestaande fietspaden. De werkzaamheden starten aan de zuidkant van de Gaasperdammertunnel. We halen daar een deel van het oude pad weg en maken met zand en een puinlaag de fundering voor het nieuwe pad.

Vanaf 22 maart werken we ook aan de noordkant. We verwijderen het tijdelijke Abcouderpad dat langs de Huntumdreef en de Meerkerkdreef loopt. Voor het nieuwe pad maken we met zand en een puinlaag de funderingen. Tot slot brengen we asfalt aan en werken we de bermen netjes af. De gemeente Amsterdam plaatst verlichting. Op vrijdag 2 april gaat het nieuwe pad aan het eind van de middag open. Vanaf dinsdag 6 april starten we met de afbouw van het Bijlmerpleinpad. Hierover ontvangt u binnenkort meer informatie.

Afsluiting bestaand Abcouderpad

Om het nieuwe Abcouderpad aan te kunnen sluiten, is het pad van maadag 22 maart 07:00 uur tot vrijdag 2 april 17:00 uur afgesloten.

Omleidingen

Van 22 tot en met 26 maart kunnen fietsers gebruik maken van het Bijlmerpleinpad en het Bullewijkpad. Het Huntumpad is vanwege werkzaamheden van Vattenfall niet beschikbaar als omleidingsroute. Meer informatie over deze werkzaamheden vindt u in de omgevingsapp van de aannemer. U komt hier door de onderstaande QRcode te scannen met uw telefoon.

Vanaf 27 maart is het Huntumpad weer open en is de omleidingsroute wat korter. Op afbeelding 1 staan de omleidingsroutes aangegeven.

Werktijden en hinder

De werkzaamheden voeren we op werkdagen uit tussen 07:00 en 19:00 uur. We gebruiken hierbij grote machines, deze zorgen voor geluid in de omgeving.

Geluidstesten in de Gaasperdammertunnel

Op woensdag 31 maart en donderdag 1 april voeren we in de avond en nacht onderhoud uit in de Gaasperdammertunnel. Tussen 21:00 en 00:00 uur testen we ook de geluidsinstallaties op volle sterkte. De testen duren beide dagen ongeveer een uur en kunnen hoorbaar zijn in de omgeving.

Voor het onderhoud is op 31 maart van 21:00 uur tot 05:00 uur de A9 richting knooppunt Diemen afgesloten tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Diemen. Op 1 april is tussen 21:00 uur en 05:00 uur de A9 in de andere richting afgesloten, richting knooppunt Holendrecht. Verkeer wordt beide nachten omgeleid via de A2/A10-oost/A1.