Start werkzaamheden verleggen Verlengde Polderweg en Polderweg

Om ruimte te maken voor de extra rijstroken van de A9, is aannemer VeenIX in oktober gestart met het verwijderen van de bomen in de Ronde Hoep en met de aanleg van een in- en uitrit voor het bouwverkeer van en naar de A9. De werkzaamheden voor het verwijderen van de bomen zijn bij de Polderweg en de Verlengde Polderweg afgerond en sinds begin november is VeenIX aan het werk bij de Holendrechterweg. De werkzaamheden aan de bouw in- en uitrit gaan volgens planning.

Verleggen Verlengde Polderweg en Polderweg

Vanaf maandag 23 november gaat VeenIX aan de slag met het aansluiten van de bouw in- en uitrit op de Polderweg en het verleggen van de Verlengde Polderweg en de Polderweg naar het zuiden om ruimte te maken voor de extra rijstroken van de A9. De zwarte lijn op onderstaande afbeelding is de nieuwe locatie van de Polderweg en de Verlengde Polderweg. Op de stippellijn blijft de weg op de huidige locatie.

Sloten dempen en graven

Om de (Verlengde) Polderweg en de Polderweg te kunnen verleggen, moeten bestaande sloten op de nieuwe locatie gedempt worden. Een stukje zuidelijker worden nieuwe sloten gegraven en door middel van betonnen buizen (duikers) onder de grond, met elkaar verbonden.

Storten zand

Ook wordt de ondergrond van de toekomstige Verlengde Polderweg en Polderweg verstevigd door het storten van veel zand. Hierdoor kan de grond inklinken zodat de nieuwe wegen straks op zijn plek blijven liggen. Als laatste worden kabels en leidingen verlegd door de beheerders.

Als bovenstaande werkzaamheden afgerond zijn, worden beide wegen geasfalteerd en aangesloten op de Ronde Hoep West, de Ronde Hoep Oost en aan de Polderweg bij de onderdoorgang onder de A9.

Bouwterrein in gebruik

Het bouwterrein ten zuiden van de A9 ter hoogte van Ouderkerk aan de Amstel is inmiddels in gebruik. Komende tijd zal daar onder andere een puinbreker geplaatst worden om de stukken puin van de gesloopte schuren klein te maken.  In verband met de afstand van de woningen, is er naar verwachting geen hinder voor de omgeving.

> Lees ook de verstuurde bewonersbrief.