Vaststelling herplantplan De Ronde Hoep door gemeenteraad Ouder-Amstel 

De gemeenteraad van Ouder-Amstel heeft donderdag 26 november ingestemd met het herplantplan voor De Ronde Hoep ter hoogte van Ouderkerk aan de Amstel. Samen met de gemeente, bewoners en Rijkswaterstaat is dit plan tot stand gekomen.

In april 2020 werd vastgesteld dat de verzorgingsplaats met tankstation in de polder De Ronde Hoep langs de A9, kwam te vervallen. Dit betekende dat het bestaande herplantplan voor de Ronde Hoep aangepast moest worden.

Aansluiting nieuwe situatie

Door het vervallen van de verzorgingsplaats en het tankstation, kan een groot aantal bomen behouden blijven. Met de werkgroep is gekeken hoe het gebied in de polder De Ronde Hoep nu het best kan worden ingericht. Ook wordt de Polderweg deels verplaatst, dit deel is opgenomen in het herplantplan. ‘Het herplantplan is een geweldige winst voor de langere termijn en toekomstige generaties. En heel prettig is de transparantie in het proces en echte gezamenlijke inspanning van alle belanghebbenden met als doel een beter resultaat waarin belanghebbenden hun visie hebben kunnen inbrengen’, aldus een van deelnemers en tevens bewoonster van Ouderkerk aan de Amstel. ‘Ik ben erg blij met het schrappen van het tankstation en de geplande volledig begroeide zuidkant van A9. Ik hoop dat daar echt voldoende hoge bomen komen, zodat de oude situatie hersteld kan worden. Ook voor het geluid, de roet en CO2’.

Intensief proces

Samen met de gemeente Ouder-Amstel, bewoners van de Polderweg, Holendrechterweg en Tuindorp in Ouderkerk aan de Amstel en belangenverenigingen zijn we dit proces gestart. In twee bijeenkomsten hebben we met elkaar de wensen en (on)mogelijkheden besproken en het plan geoptimaliseerd. Afgelopen september is het definitieve herplantplan gepresenteerd aan alle deelnemers en vervolgens met elkaar vastgesteld. Gisteren heeft ook de gemeenteraad van Ouder-Amstel ingestemd met het plan. Rineke Korrel, wethouder Ouder-Amstel: ‘Er ligt een goed herplantplan voor de zuidelijke talud van de A9. Om dit voor elkaar te krijgen hebben veel verschillende partijen met ieder hun eigen perspectief meegedacht. Dat betekende een intensief proces met als resultaat een gedragen plan. De raad sprak waardering uit voor het participatieproces en de uitkomst. Petje af voor het proces en alle betrokkenen’.

Ingewikkelde opgave

Want, hoe combineer je verschillende belangen in een klein gebied waar agrariërs wonen en werken, bewoners en bezoekers recreëren, waar volop aandacht is voor weidevogels maar ook vossen wonen? Een oud polderlandschap waar voldoende ruimte moet zijn voor water? Waar een snelweg wordt verbreed en ecologisch evenwicht nodig is? Een nogal ingewikkelde opgave volgens Marie Janke Damoiseaux, omgevingsadviseur en trekker van het proces vanuit Rijkswaterstaat. ‘Het is mooi om te zien dat we, ondanks de uiteenlopende belangen, toch tot een plan zijn gekomen waar iedereen zich in kan vinden. Het fijne is dat we de meeste wensen hebben kunnen inwilligen, want daar leek het bij de start niet op. Er waren verschillende meningen en wensen die moeilijk leken te verenigingen. Door tijdens de sessies stil te staan bij ieders belang waren deelnemers bereid water bij de wijn te doen of zelfs helemaal mee te gaan in de standpunten van de ander. Ik kijk terug op een prettig en geslaagd traject en dat komt echt door de open houding van de deelnemers’.