Voorbereidende werkzaamheden Ouder-Amstel

Onder de grond liggen kabels en leidingen, bijvoorbeeld voor de levering van water, gas en elektriciteit. Maar denk ook aan telecomkabels en rioolbuizen.

Veel van deze ondergrondse netwerken liggen vlak onder de oppervlakte. Om plaats te maken voor de te verbreden A9 en voor de kabels en leidingen, worden begin 2018 de eerste bomen weggehaald binnen de projectgrenzen van het SAA-project A9 Badhoevedorp – Holendrecht. Dit gebeurt net voordat er kabels en leidingen worden verlegd.

 

Rijkswaterstaat heeft TenneT gevraagd om de zogenoemde ‘150 kV-verbinding’ te verleggen. Om de elektriciteitsvoorziening in de omgeving Ouder-Amstel te kunnen blijven garanderen wordt deze 150 kV-verbinding grotendeels verwijderd, en voor een groot deel nieuw aangelegd door middel van grondboringen.

Groen in het gebied

Het gevolg is dat er een aantal bomen en struiken gekapt moet worden. Begin 2018, voor het broedseizoen, worden hiervoor ter hoogte van Ouderkerk aan de Amstel bomen weggehaald. Tegen de tijd dat de uitvoering start, gebeurt dit ook op andere plaatsen langs de A9. Rijkswaterstaat compenseert de gekapte bomen op een later moment in nauw overleg met de gemeente Ouder-Amstel. Het streven is om zoveel mogelijk een-op-een nieuwe bomen terug te planten. Waar dit niet mogelijk is, neemt Rijkswaterstaat andere maatregelen voor de natuur en leefbaarheid in Ouderkerk aan de Amstel.

 

De bomen die begin 2018 gekapt worden, staan bij het perceel tussen de Jan Benninghweg en de A9 en in de hoek van de Verlengde Polderweg en Rondehoep-West. In de toekomstige situatie komt op het talud beplanting en langs de Polderweg en Verlengde Polderweg een knotwilgenrij.

 

De publicatie van kapvergunning (WXO2017-118) is op 27 september 2017 gepubliceerd op de gemeentepagina in het Weekblad voor Ouder-Amstel.