Verbreding A9 Badhoevedorp-Holendrecht bij Ouder-Amstel gestart

Vanaf maandag 5 oktober start aannemerscombinatie VeenIX ter hoogte van Ouderkerk aan de Amstel, met de werkzaamheden voor de verbreding van de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht. Er wordt gestart met het verwijderen van bomen aan de zuidzijde van de A9. Vervolgens worden het bouwterrein en de in- en uitritten voor bouwverkeer aangelegd langs de zuidzijde van de A9.

De afgelopen maanden heeft VeenIX diverse voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals grondonderzoek. Deze onderzoeken waren onder andere nodig om vast te stellen hoeveel zand er nodig is om de grond voldoende te verstevigen voor de extra rijstroken. Nu deze informatie bekend is, kunnen de volgende stappen genomen worden.

Verwijderen van bomen

Op maandag 5 oktober start VeenIX met het verwijderen van de bomen aan de zuidkant van de A9. Er wordt van west naar oost gewerkt, vanaf de Amstel tot voorbij de Bullewijk. Naar verwachting duren deze werkzaamheden tot eind van dit jaar.

Natuurbescherming

VeenIX is wettelijk verplicht om de te verwijderen bomen te controleren op de aanwezigheid van broedende vogels. De dag voor de werkzaamheden voert onze ecoloog een controle uit. Als er in een boom een broedende vogel aanwezig is, blijven deze en direct omliggende bomen staan tot de ecoloog het gebied heeft vrijgegeven.

Realiseren bouwterrein zuidkant A9

Het bouwterrein is vanaf maandag 5 oktober in gebruik. Het terrein blijft tijdens het hele project in gebruik, voornamelijk voor de opslag van materiaal zoals zand en grond.

Aanleg in- en uitritten bouwverkeer

De werkzaamheden voor de aanleg van de in- en uitritten voor bouwverkeer vinden plaats ter hoogte van de Polderweg en de Holendrechterweg (de blauwe pijlen op de kaart hierboven). De werkzaamheden starten maandagavond 19 oktober en duren naar verwachting zes weken. Er wordt op doordeweekse avonden en nachten gewerkt tussen 20.00 uur en 05.00 uur. Het verkeer op de A9 kan gewoon door blijven rijden.

Waarom werken in de nacht?

Om de inritten te maken, moeten we zand vanaf de A9 naast de snelweg storten. Om de veiligheid voor onze medewerkers en het verkeer te waarborgen, moeten we tijdens het zandstorten een rijstrook op de A9 afsluiten. In verband met de doorstroming van het verkeer, mag dit alleen in de nacht. Bij het inplannen van werkzaamheden wordt altijd een afweging gemaakt tussen veiligheid en het beperken van verkeers- en geluidshinder voor de omgeving. Helaas kan daardoor niet altijd voorkomen worden dat de omgeving hinder ondervindt van de werkzaamheden.

Vooruitblik

Als de bomen aan de zuidkant zijn verwijderd en de in- en uitritten voor het bouwverkeer gereed zijn, start VeenIX met het verleggen van de Verlengde Polderweg en Polderweg. Daarna brengen ze zand aan langs de zuidzijde van de A9. Elke maand wordt een laag zand aangebracht zodat de grond kan inklinken. Dit proces duurt tot eind 2023. In de tussenliggende periode worden de bruggen en viaducten ter hoogte van Ouderkerk aan de Amstel verbreed, in sommige gevallen vernieuwd. Bewoners die in de omgeving van de viaducten en bruggen wonen, worden door middel van bewonersbrieven op de hoogte gehouden van deze werkzaamheden.

Terugkijken online informatiebijeenkomst en presentatie

Voor meer informatie over het werk aan de verbreding van de A9 kunt u de online informatiebijeenkomst of de presentatie bekijken.

> Lees ook de verstuurde bewonersbrief.