Welke werkzaamheden staan er op de planning voor de A6 Almere?

De werkzaamheden aan de A6 Almere lopen gestaag door. Vanaf 12 november is een deel van de definitieve situatie gereed: twee keer twee rijstroken richting Lelystad vanaf de Hoge Vaart tot aan Almere Buiten-Oost. Een mijlpaal die direct een positief resultaat zal opleveren voor de doorstroming van het verkeer richting Lelystad in de avondspits. En daarna pakken we door. Hieronder een overzicht van de werkzaamheden die de komende maanden op de planning staan en de gevolgen die het mogelijk oplevert voor het verkeer en de omgeving. Let op: de planning is altijd onder voorbehoud. Op de actuele hinderkaart staat de actuele planning.

Weekend 23 tot 26 november 2018

  • Dit weekend wordt een derde rijstrook aangelegd richting Lelystad, tussen oprit 5 (Almere Stad) en de Hoge vaart. Deze derde rijstrook is een tijdelijke oplossing totdat de hele A6 richting Lelystad, van Stedenwijk tot aan Almere Buiten-Oost, twee keer twee rijstroken heeft. Deze tijdelijke oplossing is nodig om de doorstroming van het verkeer tussen Almere Haven en het begin van de hoofd- en parallelrijbaan te bevorderen. Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren sluiten we de A6 dit weekend af tussen de aansluitingen Almere Stad en Almere Buiten-West (Tussenring). Vanaf maandag 3 december kan het verkeer gebruik maken van de derde rijstrook.

 Maandag 18 februari 2019

  • Het Steigerdreefviaduct gaat open voor gemotoriseerd verkeer. Afrit 4 (Almere Haven) vanuit Lelystad wordt verplaatst van het tijdelijke viaduct naar het Steigerdreefviaduct en wordt ook op 18 februari in gebruik genomen. Vanuit Lelystad kan het verkeer via afrit 4, het Steigerdreefviaduct en de nieuwe verbindingsweg de Steigerdreef naar Almere Haven.

 Maandag 11 maart 2019

  • Het viaduct ’t Oor gaat open voor het gemotoriseerd verkeer. Dit geldt ook voor de op- en afritten 4 (Almere Haven) vanuit en naar Amsterdam. Vanaf viaduct ’t Oor rijdt het verkeer vanaf 11 maart via oprit 4 de A6 op- en af vanuit en richting Amsterdam.
  • Ook het Floriadeviaduct wordt op deze datum in gebruik genomen. Dit viaduct is voor voetgangers en fietsers.
  • Aannemer Parkway6 start op deze datum met het afbreken van het tijdelijke viaduct.

Eind maart 2019

  • Eind maart gaan we de Tussenring definitief inrichten. Hiervoor gaat de Tussenring bovenop het Buitenhoutviaduct en op- en afritten naar Amsterdam en vanuit Lelystad een weekend dicht.

Weekend 5 – 8 april 2019

  • In het weekend van 5 tot 8 april gaan we de parallelrijbaan richting Amsterdam vanaf Almere Stad tot aan Havendreef definitief maken (de aansluiting met de nieuwe A1/A6). Hiervoor sluiten we de A6 richting Amsterdam een weekend af vanaf Almere stad tot en met Almere Havendreef.

Begin mei 2019

  • Het nieuwe busstation ’t Oor op viaduct ’t Oor wordt in gebruik genomen.

Mei en juni 2019

  • In mei en juni wordt de A6 richting Amsterdam en richting Lelystad nog een aantal keer afgesloten om delen van de parallelrijbanen definitief te maken.

 

In de zomer van 2019 is de A6 bij Almere gereed. In beide richtingen ligt dan een hoofd- en parallelbaanstructuur, oftewel twee hoofd- en twee parallelrijstroken.

 

We zijn dan nog niet helemaal klaar in Almere. Zo zorgen we onder andere nog voor een goede aansluiting van de bosranden langs de A6.