Aangepaste informatiebijeenkomst openstelling Gaasperdammertunnel

In de Gaasperdammertunnel gaan de twee buizen voor verkeer richting knooppunt Holendrecht dit voorjaar open. Enkele maanden later volgen de twee buizen voor verkeer richting knooppunt Diemen. Rijkswaterstaat organiseert voor omwonenden en belangstellenden een online informatiebijeenkomst. Hier krijgt u meer informatie over de werkzaamheden die aannemerscombinatie IXAS dit jaar nog uitvoert en vertellen we u over de openstelling van de tunnel.

  • De online bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 31 maart en begint om 19.00 uur. U kunt de bijeenkomst thuis via uw computer volgen. Aanmelden kan via deze link. Meer uitleg over het aanmelden leest u op deze pagina.

Hard gewerkt op de achtergrond

De afgelopen maanden stonden in het teken van het testen van de tunneltechnische systemen zoals camera’s, luidsprekers en ventilatoren. Deze systemen zorgen voor de veiligheid in de tunnel. En we vroegen de openstellingsvergunning aan bij de Omgevingsdienst. Er zijn ook veel overleggen geweest, onder andere met nood- en hulpdiensten, de gemeente Amsterdam en andere belanghebbenden.
Het oogde misschien rustig, maar op de achtergrond is hard gewerkt om straks de tunnel volgens plan open te stellen.

Afsluitingen en werkzaamheden

Voor het openen van de tunnelbuizen zijn wegafsluitingen nodig. Ook op de lokale wegen zijn aanpassingen nodig om alles goed op elkaar aan te laten sluiten. Daarnaast begint IXAS met de bouw van vijf parkbruggen die de fietspaden vanuit de wijken en het Nelson Mandelapark, aansluiten op nieuwe fietspaden op het tunneldak. Als de vier buizen in het najaar open zijn, slopen we de oude A9 en leggen we een park aan op het tunneldak. De laatste stap is de wisselbaan. Deze gaat open als het project A9 Badhoevedorp – Holendrecht gereed is. Dit project omvat de weguitbreiding van de A9 bij Ouderkerk a/d Amstel en Amstelveen en ligt in het verlengde van de A9 Gaasperdammerweg. Naar verwachting is dit project gereed in 2026.