Nellesteinpad tijdelijk dicht

Om tijdens de uitbreiding van de A9 de snelweg veilig te kunnen kruisen, legt aannemerscombinatie IXAS over het gehele tunneltracé hulpbruggen aan. Ook bij het Nellesteinpad komt een hulpbrug. Deze brug komt onder de huidige A9 en boven de nieuwe tunnelbak te liggen. Tijdens de bouw van de hulpbrug is het Nellesteinpad dicht.

Kelbergenpad open tijdens bouw

Van maandag 10 augustus tot en met vrijdag 2 oktober is het Nellesteinpad gesloten. Het Kelbergenpad is in deze periode open. Op maandag 5 oktober wordt het Kelbergenpad afgesloten. Dit blijft zo tot het einde van het project in 2021. Het Nellesteinpad is dan weer open voor het verkeer. Op 5 oktober opent ook een nieuwe oversteekmogelijkheid voor fietsers en voetgangers bij de Kromwijkdreef.

Werktijden

Aannemerscombinatie IXAS werkt van maandag tot en met zaterdag van 07.00 tot 19.00 uur, maar uitloop van de werkzaamheden is mogelijk. Sommige werkzaamheden kunnen niet tussentijds onderbroken worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor het aanbrengen van de paalfunderingen en het storten en afwerken van beton.

Deze werkzaamheden geven hinder

De werkzaamheden voor de hulpbrug aan het Nellesteinpad geven hinder. IXAS is zich daarvan bewust. Waar mogelijk nemen we maatregelen om hinder te verkleinen. Bijvoorbeeld door bij heiwerkzaamheden een mantel om het heiblok te plaatsen. Deze mantel houdt een deel van het geluid van het slaan op de heipaal tegen. Bij de bouw van de hulpbrug over het Nellesteinpad is de grootste hinder van eind augustus tot medio september. Dan brengen wij de damwanden en de  heipalen voor de hulpbrug aan.

Lees ook