Openstelling Gaasperdammertunnel: meer capaciteit, meer keuzes

Op zondag 5 juli gaat de Gaasperdammertunnel in stappen open voor het verkeer. Als alle buizen open zijn, zijn er geen 3, maar 5 rijstroken per rijrichting beschikbaar op de A9 Gaasperdammerweg.  Als eerste openen we de 2 noordelijke buizen richting knooppunt Holendrecht. De situatie ziet er dan anders uit dan je gewend bent. Wat gaat er allemaal veranderen? Verkeersmanager Bert Jan Zandhuis weet hoe het zit.

Keuzemogelijkheden

‘Rijd je nu over de A9 richting knooppunt Holendrecht ter hoogte van de Gaasp, dan zijn de keuzes beperkt: of je rijdt door over de A9, of je neemt afslag S113. Straks als de tunnel open is en er 5 rijstroken beschikbaar zijn richting knooppunt Holendrecht, moet je ter hoogte van de Gaasp kiezen uit 4 opties: moet ik naar de afrit voor de S113 (1)? Neem ik de buis voor bestemmingsverkeer voor de afrit S112 (2) of de S111 (3) of wil ik via de hoofdrijbuis doorrijden naar knooppunt Holendrecht (4)?’

Wenfiles

Ondanks dat het nu rustiger op de weg is door de coronabeperkingen is de kans groot dat er door deze aanpassing en nieuwe keuzemogelijkheden ‘wenfiles’ voor de tunnel ontstaan. Je bent de nieuwe situatie niet gewend, en de navigatiesystemen zijn nog niet meteen aangepast. En dan zijn er nog doorgaande vrachtwagens die niet op de rechterrijstrook kunnen blijven, omdat ze dan in de buis voor bestemmingsverkeer komen. Ze moeten van rijstroken wisselen. De ochtendspits is op de A9 richting knooppunt Holendrecht het drukst, op deze momenten worden dan ook ‘wenfiles’ verwacht in de eerste periode na openstelling van de noordelijke tunnelbuizen.’

Bert Jan Zandhuis

Weekendafsluitingen

‘Voor de openstelling van de tunnelbuizen richting knooppunt Holendrecht sluiten we de weg van woensdag 1 juli 22.00 uur t/m zondag 5 juli 13.00 uur af om alles voor te bereiden. Na deze afsluiting volgen nog drie weekendafsluitingen om ook de andere tunnelbuizen open te stellen voor verkeer. Dat betekent dat in de periode van de gefaseerde openstelling van de tunnelbuizen de weg meerdere malen aangepast wordt en daar moet het verkeer aan wennen. Ook de A9 ter hoogte van de S111 Muntbergweg richting knooppunt Diemen heeft na de derde weekendafsluiting een andere wegindeling. Een van de aanpassingen is dat de afrit naar de S111 Muntbergweg op de parallelrijbaan van de A2 komt te liggen. Verkeer dat vanaf de A2 Utrecht en de A9 Amstelveen komt, moet dan deze afrit naar de S111 nemen.’

Fase 4: de 4 tunnelbuizen zijn open. Er is een nieuwe oprit S111 vanaf de A2. Het verkeersplein ter hoogte van de S112 is klaar. Afrit S113 vanuit knooppunt Holendrecht is vervallen.

Communicatie

‘Wenfiles dus, vanwege een nieuwe situatie. Dat is helaas onvermijdelijk, maar we doen er wel alles aan om iedereen zo goed mogelijk voor te bereiden. Communicatie is daarbij erg belangrijk. Voor de nieuwe situatie ingaat, lichten we lokale media in, nodigen we omwonenden uit voor informatiebijeenkomsten, en zetten sociale media in. En we werken samen met marktpartijen om weggebruikers ook via reisinformatieapps te informeren. Reizigers die op de A9 rijden, krijgen bijvoorbeeld in-app-meldingen (zoals in Flitsmeister of Waze) waarin de afsluitingen worden aangekondigd en de nieuwe situatie wordt uitgelegd.’