Veel gestelde vragen webinar mei Amstelveen

Tijdens het webinar van woensdag 11 mei zijn er veel vragen gesteld. Hieronder leest u de vragen die het meest binnenkwamen en de antwoorden daarop. 

  1. Wat is de reden waarom ‘half bruggen’ er nog zijn? Kunnen ze niet volledig gesloopt kunnen woorden? (bijvoorbeeld naast de Anna Kerk)

Op dit moment staan de noordelijke delen van de viaducten van de Amsterdamseweg en het Kazernepad er nog. Deze delen worden gesloopt zodra het verkeer over de bypass (tijdelijke rijstroken aan de zuidkant van de A9) rijdt (voorjaar 2023). Dan is de noordelijke rijbaan vrij van verkeer en kunnen deze viaductdelen gesloopt worden zonder dat het verkeer er hinder van ondervindt.

  1. Hoe diep komt de verdiepte A9 uiteindelijk te liggen (onder NAP)?

Dit verschilt per locatie. Ter hoogte van het Bovenlandpad komt de A9 straks op 7 meter onder NAP te liggen, dat is 8 m lager dan de A9 daar nu ligt. Ter hoogte van het Oude Dorp komt de A9 ook 7 meter onder NAP te liggen, dat is 2 meter lager dan nu. Ter hoogte van de Keizer Karelweg komt de A9 10,6 meter onder NAP te liggen. Dat is 12 meter lager dan nu (de A9 gaat nu tenslotte over de Keizer Karelweg heen). Kijk voor meer informatie: https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/verdiepte-ligging-a9-bij-amstelveen-in-2026/#.YoInd8hBy8E   

  1. Zodra de bypass in gebruik wordt genomen zal er worden begonnen met de verdieping van de noordzijde van de A9. Zal die verdiepte noordelijke zijde van de A9 al in gebruik worden genomen zodra deze klaar is om zo de bypass te ontlasten?

Als de noordelijke verdiepte bak gereed is, gaat al het verkeer in de noordelijke bak rijden, op versmalde rijstroken. De bypass wordt vervolgens verwijderd zodat er ruimte ontstaat om de zuidelijke bak te bouwen. Kijk voor meer informatie over de bouw van de verdiepte ligging: https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/waarom-aanleg-verdiepte-ligging-amstelveen/#.YoIoUchBy8E

  1. Is al het groen dat verwijderd moest worden nu verwijderd of sneuvelt er nog meer groen?

Om ruimte te maken voor de verbreding van de A9 hebben we in 2019 bomen verwijderd waarvan zeker was dat deze in de weg stonden. Dit hebben we gedaan op basis van het ‘voorontwerp’ voor de wegverbreding. Voor elk stukje werk binnen het project A9, wordt het voorontwerp verder uitgewerkt naar een definitief ‘uitvoeringsontwerp’. Op basis van dit uitvoeringsontwerp wordt duidelijk waar aanvullend nog gekapt moet worden om de werkzaamheden uit te voeren. Uitgangspunt blijft dat er alleen bomen gekapt worden als het strikt noodzakelijk is.

  1. Zijn er snelheidsbeperkingen voor de bypass? 80 km/h.  Wordt de toekomstige snelheid verlaagd tot 80 km/h?

Op de bypass is de maximale snelheid 100 km/u. Als al het verkeer straks door de verdiepte noordelijke bak tijd, is de snelheid 90 km/u. Als de verdiepte ligging gereed is, is de maximale snelheid in de verdiepte ligging is 100 km/u.

  1. Blijft het een DDI bij de bypass?

De DDI blijft liggen als het verkeer over de bypass rijdt. Omdat de DDI minder oppervlakte nodig heeft dan het vroegere kruispunt, heeft VeenIX voldoende ruimte om de verdiepte bak te bouwen. Wel wordt de DDI op een later moment een tiental meters naar het westen verplaatst om aan de andere kant de verdiepte ligging te bouwen. Kijk voor meer informatie over de bouw van de verdiepte ligging op: https://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl/SchipholAmsterdamAlmere/waarom-aanleg-verdiepte-ligging-amstelveen/#.YoIoUchBy8E

  1. Komen er geluidschermen langs de bypass?

Langs de bypass worden tijdelijke geluidschermen geplaatst. Ook komt er op de bypass extra stil asfalt te liggen (twee laags ZOAB fijn). Op de huidige A9 ligt enkellaags ZOAB.

Een overzicht met de tijdelijke geluidschermen vind u hier. 

  1. Hoe hoog worden de geluidschermen langs de A9 als de weg klaar is?

De hoogte van de geluidschermen in de eindsituatie verschilt per locatie. Op onze projectatlas, kunt u per locatie zien hoe hoog de geluidschermen worden: https://rws.projectatlas.app/a9baho/geluid?map=52.299494,4.871617,14.63,0,0