Plaatsing damwanden voor tunnelbuis A9 van start

De werkzaamheden voor de uitbreiding van de A9 zijn inmiddels in volle gang. Op 1 september zijn we gestart met het eerste onderdeel van de aanleg van de tunnel: het aanbrengen van de damwand voor de middelste tunnelbuis. Hiermee houden we de huidige A9 stabiel.

Wisselbaan voor snelwegverkeer

We maken als eerste het wegdek van de middelste tunnelbuis: in de toekomst wordt dit de wisselbaan. Deze wisselbaan wordt vanaf maart 2016 gebruikt voor snelwegverkeer. De wisselbaan ligt aan de noordkant van de huidige A9, maar dan een stuk lager dan de huidige snelweg. Om de wisselbaan aan te kunnen leggen, moeten we aan de noordzijde van de A9 de terp afgraven. Om de huidige A9 stabiel te houden, brengen we daarvoor eerst een damwand aan. Het aanbrengen van de damwand geeft geluid en trillingen en kan vervelend zijn voor omwonenden. We werken hier van maandag tot en met vrijdag aan tussen 7.00 en 19.00 uur aan. Als het nodig is werken we langer of op zaterdag.

Planning werkzaamheden

We brengen de damwanden voor de middelste tunnelbuis over bijna het gehele tunneltracé aan. Het deel tussen de Huntumdreef en de oprit van de Gooiseweg (damwand west) is als eerste aan de beurt. Op 1 september zijn we gestart ter hoogte van de Huntumdreef. Eind oktober komt de damwandheistelling aan bij de oprit van de Gooiseweg. Ten westen van de Huntumdreef wordt ook 50 meter damwand geplaatst in deze periode. Tussen half september en half december plaatsen we nog een flink stuk damwand (damwand oost) van de Gooiseweg tot afrit s113.

Damwanden voor hulpbruggen

Daarnaast brengen we ook damwanden aan als fundering voor de verschillende hulpbruggen. Dit gaat om kleinere aantallen damwanden die we verspreid over de periode september tot en met november aanbrengen. Soms gebeurt dit ook ’s nachts, bijvoorbeeld bij de Gooiseweg. Voor deze werkzaamheden moeten we rijbanen afsluiten op de snelweg en dit mag alleen ’s nachts. We informeren omwonenden voorafgaand hieraan.

Lees ook