Een vooruitblik op 2018 bij A9 Badhoevedorp – Holendrecht

Zo aan het eind van het jaar blikken wij vooruit en ook terug. Terugkijken op het afgelopen jaar leert ons dat er veel werk is verricht. In het veld en achter de schermen. 2018 zal in het teken staan van de aanbesteding en voorbereidingen buiten. Bovendien verwachten we de uitspraak van de Raad van State op het Tracébesluit 2017.

Binnenkort starten we met de aanbesteding voor het project, en bieden we via TenderNed alle stukken aan geïnteresseerde marktpartijen aan. Voordat we met aannemers om tafel kunnen heeft Rijkswaterstaat uiteraard afspraken gemaakt met samenwerkingspartners als gemeenten, waterschappen en de Provincie Noord-Holland. Eerder dit jaar informeerden we onder andere aannemers en financiers over het project, tijdens de Industry Day. Verder? Inwoners van Amstelveen konden kiezen uit vier ontwerpen voor de fietsbrug, in het projectgebied is onderzoek en voorwerk verricht, belevingscentrum Amstelveen InZicht opende haar deuren en een belangrijke mijlpaal was uiteraard dat minister Schultz op 7 maart het Tracébesluit 2017 vaststelde.

Raad van State

De Raad van State buigt zich nog over dit Tracébesluit 2017, waar enkele beroepen tegen zijn ingediend. De Raad van State is de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. De Raad van State heeft nog niet laten weten wanneer de zitting over het Tracébesluit 2017 plaatsvindt; het duurt mogelijk nog enige tijd. Ná de zitting wordt binnen zes weken de uitspraak verwacht.