Wat en waarom A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost

Naar verwachting groeit Almere in de toekomst met 45.000 tot 60.000 woningen meer dan in de oorspronkelijke plannen uit de jaren 80 is aangegeven. Bovendien blijft het verkeer tussen de regio Amsterdam en het noorden van het land gestaag groeien. Capaciteitsuitbreiding voor het verkeer op de A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost was daarom nodig. 

Verbreding A6 Almere

In juli 2019, een jaar eerder dan gepland, is de nieuwe verbrede A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost (Oostvaarders) opengesteld voor het verkeer. De verbrede A6 heeft vier rijstroken per rijrichting. Hierdoor is de doorstroming verbeterd en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ook is in samenwerking met omgevingspartijen de leefbaarheid vergroot. Zo is de A6 ter hoogte van het Weerwatergebied zes meter verlaagd en zijn de op- en afritten Almere Haven verder uit elkaar gelegd zodat er ruimte is ontstaan voor toekomstige gebiedsontwikkeling van de gemeente Almere. Met de aanleg van een zonnepanelenveld in knooppunt Almere wordt energie opgewekt voor onder andere de led verlichting, matrixborden en de verkeerslichten.

(Klik op de foto om te vergroten)

Luchtfoto A6 in Weerwatergebied – voorjaar 2019

Verbeteren van de leefbaarheid

Ter hoogte van het Weerwater is de A6 verlaagd. Naast de A6 zijn hier grondwallen van zes meter hoog aangelegd. Daardoor lijkt het alsof de A6 op deze locatie verdiept ligt. De op- en afritten van Almere Haven zijn verder uit elkaar gelegd. Hierdoor is ruimte gemaakt voor toekomstige gebiedsontwikkelingsplannen van de gemeente Almere.

Stil asfalt

Tussen Almere Havendreef en afrit 6 Almere Buiten is dubbellaags ZOAB aangebracht (zeer open asfalt beton), oftewel stil asfalt. Vanaf afrit 6 (Almere Buiten) tot afrit 8 (Almere Oostvaarders) is enkellaags ZOAB aangebracht. Het dubbellaags ZOAB is een asfalttype dat de geluidproductie reduceert.

Aannemerscombinatie Parkway6

De wegverbreding A6 Almere is uitgevoerd door aannemerscombinatie Parkway6. Het consortium bestaat uit de bedrijven Dura Vermeer Groep NV, Besix Group SA, RebelValley BV en John Laing Investments Limited.

Rijkswaterstaat heeft met Parkway6 een DBFM-contract gesloten. DBFM staat voor Design, Build, Finance en Maintain. Dit betekent dat Parkway6 het ontwerp maakt, de bouw realiseert, het project voorfinanciert en na het beschikbaar stellen van de snelweg 20 jaar verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud

Wat hebben we opgeleverd?

Wat vinden zij?

Sardar Omar: ‘Door slim te plannen willen we de weggebruiker zo min mogelijk hinderen’

Gerard de Boer: ‘Werken aan een snelweg is passen en meten’

Directeur Thermen La mer Pieter van der Horst: ‘Tijdig informeren belangrijk voor acceptatie overlast’

Ecoloog Jeroen Demmer: ‘We hebben een zorgplicht naar de natuur’

Martijn Jansen: ‘De betrokkenheid uit de omgeving is groot’

Eigenaar Mc Donald’s: ‘Succes valt of staat met bereikbaarheid’

De verkeersmanagers van de A6

Paul Puister: ‘Creativiteit is de sleutel tot succes’

BewarenBewaren