Wat en waarom A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost

Naar verwachting groeit Almere in de toekomst met 45.000 tot 60.000 woningen meer dan in de oorspronkelijke plannen uit de jaren 80 is aangegeven. Bovendien blijft het verkeer tussen de regio Amsterdam en het noorden van het land gestaag groeien. Capaciteitsuitbreiding voor het verkeer op de A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost is daarom nodig. 

Verbreding A6 Almere

 

Rijkswaterstaat verbreedt de A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost naar vier rijstroken per rijrichting. Door de extra rijstroken verbetert de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. In samenwerking met omgevingspartijen, wordt de leefbaarheid in de omgeving van de snelweg vergroot. Zo verlagen we de A6 ter hoogte van het Weerwater en leggen we de op- en afritten Almere Haven verder uit elkaar waardoor er ruimte ontstaat voor toekomstige gebiedsontwikkeling van de gemeente Almere.

 

Na oplevering voorziet dit gedeelte van de A6 in zijn eigen energiebehoefte en is daarmee energieneutraal. In de zomer 2019 wordt het traject voor het verkeer opengesteld. Eind 2020 is het project volledig afgerond: dan zijn ook de natuurcompensatie, de landschappelijke inrichting en de opruimwerkzaamheden klaar. Dat is ruim voor de start van de Floriade in Almere.

 

(Klik op de foto’s om ze te vergroten)

A6 Almere: energieneutraal en duurzaam

De A6 is straks de eerste energieneutrale weg van Nederland. Door het plaatsen van zonnepanelen bij het knooppunt Almere, voorziet dit stuk snelweg in zijn eigen energiebehoefte. Ook worden verschillende duurzame maatregelen toegepast zoals het gebruik van ledverlichting, het beperken van transport over de weg en de toepassing van gerecyclede materialen zoals beton.

 

Kijk voor meer informatie over hoe we de A6 energieneutraal maken in onze factsheet.

Verbeteren van de leefbaarheid

Ter hoogte van het Weerwater verlagen we de A6. Naast de A6 worden hier grondwallen van zes meter hoog aangelegd. Daardoor lijkt het alsof de A6 op deze locatie verdiept ligt. De op- en afritten van Almere Haven worden verder uit elkaar gelegd. Hierdoor wordt ruimte gemaakt voor toekomstige gebiedsontwikkelingsplannen van de gemeente Almere.

Stil asfalt

Vanaf de Havendreef tot de Noorderdreef leggen we tweelaags stil asfalt, ZOAB (Zeer Open Asfalt Beton). Op het deel van de A6 tussen de grondwallen, over een lengte van 1,5 kilometer, wordt enkellaags ZOAB gelegd. Vanaf het toekomstige viaduct De Steigerdreef, ter hoogte van de voormalige onderdoorgang Sturmeypad, tot de Tussenring komt tweelaags ZOAB. Ten noorden van de Tussenring leggen we weer enkellaags ZOAB.

Aannemerscombinatie Parkway6

De wegverbreding A6 Almere wordt uitgevoerd door aannemerscombinatie Parkway6. Het consortium bestaat uit de bedrijven Dura Vermeer Groep NV, Besix Group SA, RebelValley BV en John Laing Investments Limited.

 

Rijkswaterstaat heeft met Parkway6 een DBFM-contract gesloten. DBFM staat voor Design, Build, Finance en Maintain. Dit betekent dat Parkway6 het ontwerp maakt, de bouw realiseert, het project voorfinanciert en na het beschikbaar stellen van de snelweg 20 jaar verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud

Waar werken we aan?

Bekijk ook de actuele hinder

Wat vinden zij?

Sardar Omar: ‘Door slim te plannen willen we de weggebruiker zo min mogelijk hinderen’

Gerard de Boer: ‘Werken aan een snelweg is passen en meten’

Directeur Thermen La mer Pieter van der Horst: ‘Tijdig informeren belangrijk voor acceptatie overlast’

Ecoloog Jeroen Demmer: ‘We hebben een zorgplicht naar de natuur’

Martijn Jansen: ‘De betrokkenheid uit de omgeving is groot’

Eigenaar Mc Donald’s: ‘Succes valt of staat met bereikbaarheid’

De verkeersmanagers van de A6

Paul Puister: ‘Creativiteit is de sleutel tot succes’

BewarenBewaren