Wat en waarom A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost

Naar verwachting groeit Almere in de toekomst met 45.000 tot 60.000 woningen meer dan in de oorspronkelijke plannen uit de jaren 80 is aangegeven. Bovendien blijft het verkeer tussen de regio Amsterdam en het noorden van het land gestaag groeien. Capaciteitsuitbreiding voor het verkeer op de A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost is daarom nodig. 

Verbreding A6 Almere

 

Rijkswaterstaat heeft de A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost (Oostvaarders) verbreed naar vier rijstroken per rijrichting. Op 1 juli 2019, een jaar eerder dan gepland, is het traject voor het verkeer opengesteld. Door de extra rijstroken verbetert de doorstroming en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. In samenwerking met omgevingspartijen, is de leefbaarheid in de omgeving van de snelweg vergroot. Zo is de A6 ter hoogte van het Weerwater verlaagd en zijn de op- en afritten Almere Haven verder uit elkaar gelegd waardoor er ruimte is ontstaan voor toekomstige gebiedsontwikkeling van de gemeente Almere.

 

De komende maanden worden nog afrondende werkzaamheden uitgevoerd aan lokale wegen rond de A6 bij Almere. Eind november 2019 is het project volledig afgerond: dan zijn ook de natuurcompensatie, de landschappelijke inrichting en de opruimwerkzaamheden gereed. Dat is ruim voor de start van de Floriade in Almere.

 

(Klik op de foto om te vergroten)

 

Luchtfoto A6 in Weerwatergebied – voorjaar 2019

A6 Almere: energieneutraal en duurzaam

Na de aanleg van een zonnepanelenveld dit najaar (2019) voorziet dit gedeelte van de A6 in zijn eigen energiebehoefte en is daarmee de eerste energieneutrale rijksweg van Nederland. Eind november 2019 is het project volledig afgerond: dan zijn ook de natuurcompensatie, de landschappelijke inrichting en de opruimwerkzaamheden gereed. Dat is ruim voor de start van de Floriade in Almere..

 

Kijk voor meer informatie over hoe we de A6 energieneutraal maken in onze factsheet.

Verbeteren van de leefbaarheid

Ter hoogte van het Weerwater is de A6 verlaagd. Naast de A6 zijn hier grondwallen van zes meter hoog aangelegd. Daardoor lijkt het alsof de A6 op deze locatie verdiept ligt. De op- en afritten van Almere Haven zijn verder uit elkaar gelegd. Hierdoor is ruimte gemaakt voor toekomstige gebiedsontwikkelingsplannen van de gemeente Almere.

Stil asfalt

Tussen Almere Havendreef en afrit 6 Almere Buiten is dubbellaags ZOAB aangebracht (zeer open asfalt beton), oftewel stil asfalt. Vanaf afrit 6 (Almere Buiten) tot afrit 8 (Almere Oostvaarders) is enkellaags ZOAB aangebracht. Het dubbellaags ZOAB is een asfalttype dat de geluidproductie reduceert.

Aannemerscombinatie Parkway6

De wegverbreding A6 Almere is uitgevoerd door aannemerscombinatie Parkway6. Het consortium bestaat uit de bedrijven Dura Vermeer Groep NV, Besix Group SA, RebelValley BV en John Laing Investments Limited.

 

Rijkswaterstaat heeft met Parkway6 een DBFM-contract gesloten. DBFM staat voor Design, Build, Finance en Maintain. Dit betekent dat Parkway6 het ontwerp maakt, de bouw realiseert, het project voorfinanciert en na het beschikbaar stellen van de snelweg 20 jaar verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud

Wat hebben we opgeleverd?

Bekijk ook de actuele hinder

Wat vinden zij?

Sardar Omar: ‘Door slim te plannen willen we de weggebruiker zo min mogelijk hinderen’

Gerard de Boer: ‘Werken aan een snelweg is passen en meten’

Directeur Thermen La mer Pieter van der Horst: ‘Tijdig informeren belangrijk voor acceptatie overlast’

Ecoloog Jeroen Demmer: ‘We hebben een zorgplicht naar de natuur’

Martijn Jansen: ‘De betrokkenheid uit de omgeving is groot’

Eigenaar Mc Donald’s: ‘Succes valt of staat met bereikbaarheid’

De verkeersmanagers van de A6

Paul Puister: ‘Creativiteit is de sleutel tot succes’

BewarenBewaren