Verbrede A9 bij Ouderkerk aan de Amstel in 2026

Vanaf de Amstel richting knooppunt Holendrecht wordt de A9 aan de zuidzijde uitgebreid.

Ter hoogte van de kinderboerderij komen extra geluidschermen, van zeven meter hoog. Aan de noordzijde van de A9 komen schermen van 5 tot 8 meter hoog. Aan de zuidzijde van de A9 komen geluidschermen van 1 tot 3 meter, vanwege de lagere concentratie aan bebouwing. Met de nieuwe geluidschermen en het toepassen van (super)stil asfalt wordt nagenoeg voor alle woningen een toename van het geluid tussen 2010 en 2030 voorkomen, blijkt uit akoestisch onderzoek.

Noordzijde

Ter hoogte van Ouder-Amstel gaat de A9 van drie naar vier rijstroken. Aan de noordzijde van de A9 komt er ter hoogte van de Ronde Hoep een rijstrook bij vanaf de wisselbaan. (zie rode pijl op onderstaande afbeelding). Deze vijfde rijstrook gaat over in afrit 4 richting de Burgemeester Boersweg. 

Zuidzijde

Aan de zuidzijde telt de A9 ter hoogte van de Burgemeester Boersweg ook 4 rijstroken. Er komen hier 2 rijstroken vanaf de oprit bij. De meest linker rijstrook van de 6 gaat over in de wisselbaan waarna er 5 over blijven. De meest rechter rijstrook was bestemd voor verkeer naar de verzorgingsplaats en kwam er daarna ook weer bij. In de aangepaste situatie, zonder verzorgingsplaats, loopt de vijfde rijstrook door.

Onderstaande figuur geeft de toekomstige situatie schematisch weer.

De vijf rijstroken liepen in de oude en lopen in de aangepast situatie door tot knooppunt Holendrecht Zuid, waar er, net als nu, twee naar het noorden gaan richting knooppunt Amstel en Diemen en drie (één meer dan huidige situatie) richting Utrecht. 

Meer beelden van de toekomstige situatie zijn te vinden op onze projectatlas.

Schipholbrug in 2026

Hoe komt de Schipholbrug er straks uit te zien?

De Schipholbrug is een beweegbare brug met twee dekken (vallen), één per rijbaan. De brug wordt aan beide zijden verbreed. Naast de brug staat een bedienhuisje en deze kan door de verbreding van de brug op zijn huidige plaats niet blijven staan. Er komt naast de nieuwe Schipholbrug geen apart bedieningsgebouw. De Schipholbrug wordt in de nabije toekomst bediend vanuit een bedieningsruimte in de brugkelder en in de verre toekomst op afstand, vanaf een nog te bouwen bediencentrale nabij Schellingwoude.

Schipholbrug in 2026

Moeraseilanden

Onder de Schipholbrug, aan de oostkant, leggen we moeraseilanden aan. Langs de Ringvaart ligt een ecologische verbindingszone. Dit is een verbinding tussen natuurgebieden zodat dieren zoals padden, kikkers en salamanders zich kunnen verplaatsen naar andere gebieden. Deze zone wordt nu nog onderbroken door het grote water onder de Schipholbrug. Met de aanleg van de moeraseilanden kunnen deze dieren gemakkelijker onder de brug door geleid worden.

verdiepte ligging A9 bij Amstelveen in 2027

Ter hoogte van Amstelveen wordt de A9 over een lengte van 1,6 kilometer verdiept aangelegd. De verdiepte ligging loopt vanaf ongeveer de Landscheidingsvaart (ten westen van de Annakerk), tot vlak voor de Beneluxbaan. 

Hoe diep komt de A9 te liggen?

De diepte van de verdiepte ligging verschilt per locatie. Ter hoogte van de het Bovenlandpad komt de verdiepte ligging op 7 meter onder NAP te liggen, dat is ongeveer 8 meter lager dan de A9 nu ligt. Ter hoogte van het Oude Dorp komt de verdiepte ligging 7 meter onder NAP te liggen, dat is 2 meter lager te opzichte van nu. Ter hoogte van de Keizer Karelweg komt de A9 op 10,6 meter onder NAP te liggen, maar liefst 12 meter lager. Dat komt omdat de A9 nu over de Keizer Karelweg heen gaat en straks verdiept ligt.

Overkappingen

Ter hoogte van Amstelveen bouwen we drie overkappingen. De overkappingen vergroten de leefbaarheid in Amstelveen en de bereikbaarheid; de overkappingen zorgen voor een betere verbinding tussen noord en zuid Amstelveen. De overkapping bij het Oude Dorp wordt 249 meter breed. Na de bouw van de overkapping legt de gemeente Amstelveen een park aan met fiets- en wandelpaden. Rijkswaterstaat legt de Amsterdamseweg met fiets- en voetpad, de baan voor de elektrische museumtram en het fiets-/voetpad Kazernepad aan.

De overkapping ter hoogte van het Stadshart wordt ook 249 meter breed. Hierop komt straks een verkeersplein te liggen met de op- en afritten 5 Amstelveen/Stadshart die aansluiten op de Keizer Karelweg, de Burgemeester Rijnderslaan en de Meander. Voor fietsers en voetgangers komt er een brug (Bomenbrug) over het verkeersplein. Het huidige viaduct verdwijnt.


Tussen de Burgemeester Rijnderslaan en de Meander komt straks een overkapping met daarop een fiets- en voetpad en een park. Het smalle fietstunneltje verdwijnt. Het park op de overkapping wordt door de gemeente Amstelveen aangelegd. De overkapping wordt 85 meter breed.

Maatregelen geluid

Langs de verdiepte ligging komen geluidschermen te staan. Ook komt er extra stil asfalt te liggen (dubbellaags ZOAB fijn). Kijk op de projectatlas om de hoogte van de geluidschermen per locatie te zien.

De getoonde afbeeldingen van de overkappingen zijn een impressie. Het definitieve ontwerp moet nog gemaakt worden.

Hans van de Velde, Team Lead Conditioning & Traffic bij VEENIX

Aannemer VEENIX is buiten al volop aan de slag met voorbereidende werkzaamheden voor de verbreding en verdiepte aanleg van de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht. Wij nemen je mee achter de schermen en laten je kennis maken met de mensen achter VEENIX en Rijkswaterstaat.

Vertel, wat doe je precies voor werk?

‘Ik ben vanuit VEENIX verantwoordelijk voor alle voorbereidende werkzaamheden van de A9BAHO. Daaronder valt al het werk dat boven en onder de grond plaatsvindt, zowel voor als tijdens de realisatie van de bouw. Denk aan het verleggen van kabels en leidingen, het slopen van een aantal panden langs de A9 en Niet Gesprongen Explosieven-onderzoek rondom Schiphol. We moeten steeds ruimte maken om te kunnen bouwen. Dat gaat het hele project door, want het verkeer moet continu blijven rijden.’

Waar houd je je nu mee bezig?

‘We zijn bezig met diverse onderzoeken voor het ontwerp. Zo voeren we sonderingen uit om de weerstand van de grond te testen. Met een lange pin boren we dan soms wel 40 meter diep. Daarnaast doen we milieukundig onderzoek om te bepalen hoe het met de grond is gesteld. Via betononderzoek controleren we de kwaliteit van de bestaande bruggen en viaducten. Verder zijn er in juni vooral wat nachtelijke activiteiten om de weg op orde te brengen, omdat VEENIX vanaf 9 juni verantwoordelijk is voor het onderhoud. Dat geldt niet alleen voor de komende zes jaar; ook 14 jaar na oplevering blijven wij de snelweg onderhouden. We zijn met VEENIX zeker 20 jaar verbonden aan dit project!’

Wat maakt je werk zo boeiend?

‘De A9 is onderdeel van een groot, druk wegennet. Je hebt te maken met Schiphol, maar ook met heel veel stakeholders in de omgeving van Amstelveen. Al die dynamiek in een heel lastige bouwomgeving maakt het werk erg leuk. Eerder ben ik bijvoorbeeld betrokken geweest bij een Niet Gesprongen Explosieven-onderzoek bij Badhoevedorp en daar zijn bommen aangetroffen. Zo’n ontmanteling door de explosievenopruimingsdienst heeft veel impact op de omgeving. Dat zijn spannende dingen waar je allemaal mee te maken hebt.’

Foto: Davien Hulsman

Theo Zwakhals, HSSE-manager bij VEENIX

Aannemer VEENIX is buiten al volop aan de slag met voorbereidende werkzaamheden voor de verbreding en verdiepte aanleg van de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht. Wij nemen je mee achter de schermen en laten je kennis maken met de mensen achter VEENIX en Rijkswaterstaat.

Vertel, wat doe je precies voor werk?

‘HSSE staat voor Health, Safety, Security & Environment, ook wel integrale veiligheid genoemd. Ik richt me op de bouwveiligheid, de veiligheid van de constructies die we ontwerpen, zoals bruggen en wegen, en op veiligheid voor de weggebruikers. Het is een continu proces, waarbij ons motto is: safety for all. De zorg voor onze eigen bouwvakkers is net zo belangrijk als voor de mensen die in de directe omgeving wonen, reizen, werken of recreëren. Met de A9 bouwen we in een druk bewoond gebied waar de ruimte beperkt is. Dat maakt het een complexe puzzel, maar we willen op niemands veiligheid inboeten.’

Waar houd je je nu mee bezig ?

‘In juni zijn we nog bezig met de voorbereidende wegwerkzaamheden buiten. We ronden de bomenkap af en verleggen kabels en leidingen waar dat nodig is. Ook verleggen we tijdelijk de opritten bij het Stadshart en komen er hekken en bouwketen. In oktober gaan de eerste werkzaamheden aan de verbreding en verdiepte ligging echt beginnen. Eigenlijk gelden er twee hoofdopdrachten: we moeten een ontwerp bedenken en leveren aan Rijkswaterstaat dat veilig is voor de bouwers en de weggebruikers. Daarnaast dienen we het de komende zes jaar voor iedereen tijdens de bouw veilig te houden.’

Wat maakt je werk zo boeiend?

‘Ik ben nu 40 jaar werkzaam in de bouw en vind het nog steeds prachtig werk. Vooral de dynamiek in de omgeving en de complexiteit ervan. Bij mij past dat beter dan werken in een weiland waar niemand is! Het gaat om de veiligheid en gezondheid van mensen en het maakt niet uit aan welke kant van het bouwhek ze staan. Dat is het mooie aan mijn vak: het gaat om mensen en werken met mensen.’

Foto: Davien Hulsman

Jara Brinkman, stakeholder coördinator bij VEENIX

Aannemer VEENIX is buiten al volop aan de slag met voorbereidende werkzaamheden voor de verbreding en verdiepte aanleg van de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht. Wij nemen je mee achter de schermen en laten je kennis maken met de mensen achter VEENIX en Rijkswaterstaat.

Vertel, wat doe je precies voor werk?

‘Mijn functie houdt in dat ik de belangen van de betrokken partijen, zoals de gemeente, bewoners en het Amsterdamse Bos, vertegenwoordig binnen VEENIX voor en tijdens de uitvoering van de A9BAHO. Daarvoor moet ik goed weten wat er speelt en wat iedereen belangrijk vindt. In het contact met de betrokken stakeholders trekken we altijd samen op met Rijkswaterstaat. Als er dan concrete acties en plannen zijn die door VEENIX buiten worden uitgevoerd en die invloed hebben op de omgeving, is het aan mij om iedereen te informeren.’

Waar houd je je nu mee bezig binnen?

‘Wij voeren dit werk uit in opdracht van Rijkswaterstaat. Waar zij het grote publiek informeren, berichten wij de directe omgeving waar de werkzaamheden plaatsvinden over de mogelijke hinder die dit met zich meebrengt. Specifiek voor de A9 zijn dat nu vooral de voorbereidende werkzaamheden, zoals grondonderzoek en betononderzoek.  

Samen met een communicatie-collega communiceren we dit soort werkzaamheden richting de omwonenden via bewonersbrieven. Al eerder hebben we bewonersavonden gehouden waar veel mensen op af kwamen. We proberen zoveel mogelijk mee te denken over hoe we de omgeving zo goed mogelijk kunnen informeren. Als we zo echt van start gaan met de verbreding en verdiepte aanleg, dan gaan we periodiek met een groep bewoners in overleg over de hinder van de werkzaamheden; werken de hinderbeperkende maatregelen of zien we zaken over het hoofd? Kunnen we dingen beter doen? Zo proberen we met de omgeving mee te denken om de bouwperiode zo goed als mogelijk door te komen’.

Wat maakt je werk zo boeiend?

‘Je bent echt een spin in het web tussen heel veel in- en externe partijen, dat maakt het voor mij enorm leuk. Je kan natuurlijk alles vanachter je bureau bedenken, maar als je dan op een bewonersavond staat merk je pas echt dat het leeft bij de omgeving en dat mensen behoefte hebben aan informatie. Wat het werk daarnaast mooi maakt, is dat we een team vormen met Rijkswaterstaat. Samen willen we het project voor alle stakeholders zo goed mogelijk laten verlopen. Dat teamgevoel motiveert en maakt het werk leuk!’

Foto: Davien Hulsman

Lammert Postma, omgevingsmanager Rijkswaterstaat

Aannemer VEENIX is buiten al volop aan de slag met voorbereidende werkzaamheden voor de verbreding en verdiepte aanleg van de A9 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Holendrecht. Wij nemen je mee achter de schermen en laten je kennis maken met de mensen achter VEENIX en Rijkswaterstaat.

Vertel, wat doe je precies voor werk?

‘Onder omgevingsmanagement vallen veel taken en disciplines. Er zit dan ook een groot team achter. Zo brengen wij alles in beeld wat in de grond zit. Van kabels en leidingen die letterlijk en figuurlijk in de weg liggen, tot eventuele archeologische vondsten en niet gesprongen explosieven. Daarnaast zijn mijn collega’s en ik contactpersoon voor alle betrokken partijen, van gemeentes en waterschappen tot bewoners en bedrijven. Ook houden we ons bezig met vergunningen en verkeer- en mobiliteitsmanagement. We moeten ervoor zorgen dat de A9 openblijft tijdens de verbouwing en willen de huidige drie rijstroken per rijrichting zoveel mogelijk in stand houden. Soms lukt dat een weekend niet en dan moet je reizigers goed informeren en ze een alternatief aanbieden.’

Waar houd je je nu mee bezig?

‘Ik ben vooral druk met vragen die vanuit de ontwerpers komen en de voorbereidende werkzaamheden. VEENIX-collega Hans van der Velde houdt zich vooral met de voorbereidende werkzaamheden bezig. We werken nauw samen, aangezien de communicatie met de omgeving via mijn team verloopt. In juli staan er bijvoorbeeld sloopwerkzaamheden op de agenda langs de A9, bij het Oude Dorp. Begin april zijn er al hekken geplaatst. Dat soort werk gaat niet ongemerkt voorbij en daar moeten we de omgeving goed over informeren.’

Wat maakt je werk zo boeiend?

‘Ik werk nu al 23 jaar voor Rijkswaterstaat en nog altijd vind ik de veelzijdigheid van onderwerpen en personen die je tegenkomt, heel interessant. De ene keer zit je bij een boerenechtpaar thuis aan de versgebakken cake, daarna zit je met wethouder Herbert Raat om tafel. Het blijft heel gaaf dat je met werk bezig bent waarmee de wegenkaart van Nederland verandert. Ook is het fijn samenwerken met de collega’s van VeenIX. Bij iedereen staat het projectresultaat voorop: een goed ingepaste snelweg realiseren waar de omgeving en de weggebruiker straks blij mee is.’

Foto: Davien Hulsman

Viaducten Ouderkerk aan de Amstel in 2026

Op de viaducten komen geluidschermen te staan. Kijk voor de hoogte van de geluidschermen en meer beelden van de toekomstige situatie op onze projectatlas

Viaduct over de Amstel nu
Viaduct over de Amstel in 2026
Viaduct over Bullewijk nu
Viaduct over Bullewijk in 2026

Viaducten Beneluxbaan en Burgemeester Boersweg in 2027

Ter hoogte van de Beneluxbaan en de Burgemeestre Boersweg komen deels geluidschermen te staan. Ook komt er extra stil asfalt te liggen (dubbellaags ZOAB fijn). Kijk op de projectatlas om de hoogte van de geluidschermen per locatie te zien 

Beneluxbaan nu
Beneluxbaan in 2027
Burgemeester Boersweg nu
Burgemeester Boersweg in 2027

Overkapping Meander/Bovenlandpad in 2027

Tussen de Burgemeester Rijnderslaan en de Meander komt straks een overkapping met daarop een fiets- en voetpad en een park. Het smalle fietstunneltje verdwijnt. Het park op de overkapping wordt door de gemeente Amstelveen aangelegd. De overkapping wordt 85 meter breed.

De afbeelding van de toekomstige overkapping Meander/Bovenlandpad is een impressie. Het definitieve ontwerp moet nog gemaakt worden.